Henrik Placht

Pressemelding

by Henrik Placht‚

I will be representing Norway in North Korea from25th August to 5th of September in the Art symposium DMZ Academy presents THE ART FACTORY. Pressrelease in Norwegian follows. If English speaking are interested please contact me on email.

PRESSEMELDING Henrik Placht kan vise til nærmest utsolgte utstillinger. Nå presenteres kunsten hans i Ålesund, for første gang. Når Henrik Placht åpner høstsesongen i KHÅK befinner han seg i Nord Korea, for å representere Norge i det internasjonale kunstsymposiet ”DMZ Academy presents THE ART FACTORY”. Placht grunnla og realiserte kunstakademiet IAAP i Ramallah og i vinter skal han være månedens kunstner på Nasjonalmuseets Mellomstasjonen på Vestbanetomta der det nye museet reiser seg. Utstillingen «En frisk seilas» åpner lørdag 26. august kl. 13.00. -Vi ser fram til å presentere en interessant og engasjert kunstner, sier Anne Standal, intendant i KHÅK Kunsthall. Henrik Placht (f. 1973) studerte ved Academy of Fine Art, Bergen (2000-2001), Academy of Fine Art, Berlin (1999). Han har en omfattende internasjonal erfaring fra blant annet Tyskland, Israel, Pales- tina og Nord Korea. Han er fast kunstner hos rennomerte Galleri Haaken i Oslo siden 2006, og kan vise til nærmest utsolgte utstillinger der, sist i 2017. Han er innkjøpt av Nasjonalmuseet og Chris- ten Sveaas Kunstsamling, Samingen CAMP I Jerusalem, og han henger på The International Peace Institute i New York. Placht sier at han er forankret i det moderne tyske maleriet og henviser til kunstnere som Gerhard Richter, Albert Oehlen og Sigmar Polke. Placht har tidligere jobbet med strenge komposisjoner av geometriske og arkitektoniske former med direkte assosiasjoner til hans inspirasjonskilder. Han har de senere årene utviklet en mer følelsesbasert prosess hvor farger og former er blitt rikere og dris- tigere og bryter den tidligere strenge komposisjonen. En prosess hvor kunstneren selv mener at han også på det personlige plan har endret seg, og at dette speiles i bildene. Han sier selv i et tidligere intervju med Finn Skårderud at ..” En del kunstnere engster seg for det personlige. Jeg oppfatter meg som svært følsom, og jeg vil ha den følsomheten” I løpet av prosessen og arbeidet fram mot ferdig bilde forteller Placht at han reiser for å treffe men- nesker deres historier og kultur, dyrker jorden og tilegner seg kunnskap om gastronomi. Han legger et stort arbeid i å bestemme titler, og mener at det å skrive dikt ogkomponere musikk har mye tilfel- les med å male abstrakte bilder. Begge steder forsøker man å komprimere slik at essensen, - det vesentlige står igjen. På åpningen blir det lest opp en hilsen fra Henrik Placht - skrevet i Kina på vei mot Nord Korea. Se neste side for praktisk presseinformasjon. page1image26032 www.khaak.no KHÅK er en samlokalisering av Stiftelsen Kjell Holms kunstsamling og Ålesund Kunstforening De som ønsker intervju med Henrik Placht i forbindelse med utstillingen kan kontakte kunstneren direkte eller gjennom KHÅK Kunsthall i løpet av uke 32. Det er viktig at alle henvendelser skjer i denne uken. Viktig: Alt som skrives om utstillingen må godkjennes av Henrik Placht før det eventuelt publiseres. Henrik Placht Tlf: 979 55 310 / henrikplacht@gmail.com KHÅK Kunsthall Intendant Anne Standal anne.standal@khaak.no / 91545374 galleriassistent Turi Hoem turi@khaak.no / 92449749 www.henrikplacht.com

— Henrik Placht