Henrik Placht

Ulrik Hendriksens Minnestipend

by Henrik Placht‚

Jeg takker Direktør Anniken Thorsen, fondsstyret BKH og styret i NBK for deres sjenerøse tildeling av Ulrik Hendriksens minnestipend til meg for 2010. Jeg er beæret over denne anerkjennelsen de har gitt meg ved en slik innstillelse som kandidat for dette minnestipend.

Stipendiet er å anse som et æresstipend og skal gå til billedkunstnere som har gjort en spesielt fortjenstfull innsats til beste for billedkunst og billedkunstnere i Norge, gjennom uegennyttig innsats i kunstnerorganisasjonene og/eller som en følge av pedagogisk eller annen virksomhet av betydning for utviklingen av norsk billedkunst.

— Henrik Placht