Henrik Placht

Realiser Lambda visjonen om nytt Munch museum nå!

by Henrik Placht‚

Et nytt Munch Museum er ikke bare et Norsk anliggende, det er et internasjonalt anliggende og ikke noe som kun berører Oslo og Norges befolkning men hele verden. Edvard Munch var enormt ambisiøs og søkte et stort publikum. Lambda reflekterer dette både i sin utforming og plassering. Munch er Norges største kunstner og en av verdenshistoriens aller viktigste. Munch er universal, og hele verden elsker han. Spørsmålet er om norske politikere gjør det samme, eller om de faktisk forstår dette og hva slags arv de forvalter?

Munchs kunstnerskap er mye viktigere enn at det skal overlates til lokalpolitikere i Oslo for å fatte en beslutning de ikke klarer å enes om. Det burde være et internasjonalt team som hadde ansvar for dette.Utredninger etter utredninger og enorme summer blir brukt uten at noe skjer. Politikere bruker saken for å fremme lokalpolitikk. Kunsten forvitrer, og ingen får se kunsten som er stuet bort et sted ingen drar til. Det norske lokalpolitikere gjør nå ved å trenere Lambda alternativet er å forhindre den beste plassering, det vakreste bygget, den rimeligste og den raskeste løsningen.?

Hvordan er det mulig?

En beslutning om å vedta en fantastisk visjon som vil sørge for en unisont hyllest og en publikums magnet som plasseres inn i et større byplanleggings prosjekt i Oslo som vi ikke har sett liknende til i moderne tid. Dette er også infrastrukturell kulturplanlegging. Politikere burde komme til enighet, noen må snu og beslutte å realisere Lambda nå, og sørge for at vi kan vise frem et Munch museum vi er stolte av samt kreditere politikere for sitt modige og visjonære valg.

— Henrik Placht