Henrik Placht

Slik ble kunstakademiet i Ramallah født.

by Henrik Placht‚

I søndagens utgave av Aftenposten skriver Georg Morgenstern i sin kronikk ”Et kunstakademi blir født” at : ”International Art Academy Palestine (IAAP) er frukten av et samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo, Utenriksdepartementet og palestinske billedkunstnere, akademikere og myndigheter.” Dette er rett og slett en usannhet, og jeg finner det både merkelig at trist at KHIO velger å lyve om hvordan IAAP ble initiert og opprettet. Det var nemlig min idé.

IAAP ble til på bakgunn av en idé jeg fikk som medlem av kunstgruppen gutengut i august 2002. Ideen kom som en refleks på terrorangrepet i NYC 11 september 2001. Med den voksende Islamofobien og den såkalte krigen mot terror var det viktig for meg som kunstner å finne på noe som kunne skape en dialog og større forståelse av den arabiske verden. En akademisk bro inn og ut. Et nøytralt rom der hvert enkelt individ og identitet var i hovedfokus. Et ikke -religiøst rom, som ville være en viktig institusjon i statsdannelsen. Et Kunstakademi.

Dagen etter at jeg får ideen, tok jeg kontakt med UD og Randi Kromsvik Bendiksen. Hun var prosjektets jordmor. Den første prosjektstøtten fikk jeg i april 2003, og da dro jeg for første gang til Ramallah med en arbeidsgruppe som besto av Ove Skarpnes og Mosleh Kananeh fra UIB og Marius Amdam fra gutengut. Der nede møtte vi lokale kunstnere og myndigheter og fant både interesse og muligheter for å etablere et kunstakademi. KHIO var ikke involvert i prosjektet på dette tidspunktet, de ble de først etter at UD anmodet meg om å finne en norsk samarbeidsinstitusjon, slik at bistandsmidler kunne mottas. Jeg henvendte meg til KHIO med prosjektet sommeren 2003 og de gikk med på å være norsk samarbeidspartner for prosjektet, men på den betingelse at jeg måtte gjøre alt arbeid selv, ulønnet. De neste tre årene arbeider jeg intenst med prosjektet, jeg skriver søknader, lager workshops i Ramallah sammen med norske og internasjonale kunstnerer, lobbyerer for prosjektet både i Norge, NYC og Ramallah og i 2005 leverer jeg den store søknaden til UD som resulterer i 3-årig millinonstøtte til etablering og drift av IAAP.

Samarbeidet med KHIO var i hele min tid som prosjektleder (frem til 2009) preget av samarbeidsvansker, motvillighet og direkte sabotasje. Jeg ble blant annet frastjålet prosjektmidler, min pc ble konfiskert, sent til Zambia og jeg fikk aldri tilbake innholdet. Jeg fikk ingen egen kontorplass, da jeg ba om faglig hjelp fra vår samarbeidsinstitusjon var det ingen fra KHIO som ville stille opp. Dermed tok jeg kontakt med Kunstakademiet i Malmø der rektor Gertrud Sandkvist med sin kunnskapsrike innsikt bidro med sin kompetanse i viktige akademiske spørsmål.

KHIO´s bidrag står i så måte i sterk kontrast til det glansbildet Morgenstern maler frem i sin festtale av en kronikk søndag.

Henrik Placht
Billedkunstner og grunnlegger av International Academy of Art Palestine

— Henrik Placht